Przeglądy okresowe elektronarzędzi

PRZEGLĄD OKRESOWY ELEKTRONARZĘDZI

WSZYSTKO DLA CIEBIE!

W naszym serwisie wykonujemy okresowe przeglądy narzędzi elektrycznych obejmujące ocenę stanu technicznego, badanie rezystancji izolacji, prowadzenie kartotek elektronarzędzi i kontrolę kompletności wyposażenia.

Koszt pomiaru z wydaniem karty elektronarzędzia - 30zł netto

JAK WYKONUJEMY PRZEGLĄD?

W trakcie przeglądu oceniamy stan ogólny narzędzia ze szczególnym uwzględnieniem przewodu i wtyczki, sprawdzenia pracy narzędzia i kontroli wycieku smaru. Przeprowadzamy także oględziny wewnętrzne i sprawdzamy kluczowe podzespoły, m.in. wirnik i komutator oraz szczotki węglowe. Pomiary przeprowadzamy przy użyciu sprzętu wysokiej klasy.

KIEDY CZAS NA PRZEGLĄD?

Częstotliwość przeglądów okresowych uzależniona jest od rodzaju maszyny i sposobu ich wykorzystywania. W przypadku elektronarzędzi brak jest precyzyjnych wytycznych co do okresów pomiędzy przeglądami. Użytkownik powinien w tym przypadku zastosować się do instrukcji dołączanej do urządzania przez producenta. Można również kierować się w tym zakresie zaleceniami z Polskich Norm (PN-88/E-08400/10), które przewidują przeglądy co 2,4 lub 6 miesięcy w zależności od kategorii elektronarzędzi.

PRZEGLĄD OBOWIĄZKOWY?

Z przeprowadzanych przeglądów sporządzany jest protokół, który wydawany jest właścicielowi narzędzia. Protokół należy zachować do kontroli odpowiednich organów przez 5 lat

UMÓW SIĘ NA PRZEGLĄD W RAF-MET